[Parkhotel na Baračke]

Aktuálna situácia poskytovania služieb od 13.9.2021

[Aktuálna situácia poskytovania služieb od 13.9.2021]

Trenčianske Teplice (Slovakia)

Aktuálne zaradenie v červenej zóne - I. stupeň ohrozenia

UBYTOVANIE:vstup na pobyt iba hosťom s preukázaním sa OTP ( otestovaný, prekonaný) alebo očkovacím potvrdením. Ostatným hosťom nie je možné poskytnúť ubytovacie služby.Na izbe max. 2 osoby, alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe

Počas pobytu je hosť povinný nosiť respirátor okrem pobytu vo wellness centre a počas konzumácie jedál a nápojov. ( pri naberaní raňajok, pohybu po spoločných priestorov je povinné nosiť respirátor)

WELLNESS:vstup pre ubytovaných hostí podľa vyššie uvedenej preukázateľnosti plného očkovania neobmedzeneOTP len 10 hostí.

Pre verejnosť je wellness centrum zatvorené!

REŠTAURÁCIA:terasa –bez obmedzení ubytovaní hostia, hostia z vonku s OTP bez obmedzení.interiér – max 4 osoby pri jednom stole, rozostupy 2 metre. ( z jednej domácnosti aj viac hostí pri stole)spoločenské akcie – max. do 25 osôb ( platí preukázateľnosť OTP alebo očkovanie )

S prianím pekného dňa

Tím PARKHOTELA na Baračke.Michal Hruška


[Palace]